W okresie działalności firmy

obsługiwaliśmy praktycznie wszystkie branże budownictwa.

prev next

Chcielibyśmy zaprezentować listę wybranych zadań, które zrealizowaliśmy lub realizujemy:I. Ferma brojlerów kurzych składająca się z 12 budynków (w tym 8 kurników) w Nowym Dworze k/Piły - CUBATO, 2015

II. Sklep wielkopowierzchniowy Mrówka przy ulicy Składowej w Pile (w tym pionowanie konstrukcji) - EKOMECH, 2015


III. Montaż konstrukcji stalowej na każdym etapie, w tym obsługa szybów windowych i suwnic przy budowie mieszalni pasz PZZ Wałcz przy ulicy Wawelskiej w Pile - WENGLORZ, 2015


IV. Hala magazynowa przy ulicy Jastrzębiej w Pile (w tym pionowanie konstrukcji) - LUX-BUD, 2016


V. Remont wiaduktu kolejowego przy Alei Poznańskiej w Pile (kompleksowa obsługa budowy i montażu elementów wiaduktu - rozstaw 250 m) - EUROVIA, 2015-2016


VI. Salon samochodowy NISSAN przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu (przy A2) - BS KREATOR, 2016


VII. Salon samochodowy OPEL przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu (przy A2) - BS KREATOR, 2016


VIII. Salon samochodowy INFINITI przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu (przy A2) - BS KREATOR, 2016


IX. Budynek wielorodzinny przy ulicy Buczka w Pile (dwa szyby windowe, badanie osiadania balkonów) - PIL-BUILDING, 2016


X. Apartamentowiec Luxury Apartaments przy ulicy Łącznej w Pile (dwa szyby windowe, pomiar powierzchni użytkowej do aktów notarialnych) - PIL-BUILDING, 2016


XI. Myjnia samochodowa przy ulicy Łącznej w Pile (MZK) - EMTECH, 2016


XII. Hala produkcyjna przy ulicy Długosza w Pile - KARPOL, 2016


XIII. Hala magazynowa w Śmiłowie na terenie zakładu FARMUTIL - PIL-BUILDING, 2016


XIV. Szpital onkologiczny przy ulicy Rydygiera w Pile - NICKEL, 2016-2017


XV. Hala magazynowa w Chodzieży na terenie zakładu JENOX - JAKON, 2016


XVI. Droga wojewódzka nr DW188 na odcinku Żeleźnica - Dolnik wraz z budową mostu na rzece Głomii - BUDIMEX, 2016-2017


XVII. Droga wojewódzka nr DW188 w Skórce wraz z budową mostu na rzece Głomii - BUDIMEX, 2016-2017


XVIII. Hala magazynowo-produkcyjna drukarni przy ulicy Stefańskiego w Suchym Lesie - SENTRA, 2016-2017,


XIX. Rozbudowa Aqua-Parku przy ulicy Grottgera w Pile (basen z niecką dna ruchomego) - PREFABET, 2016-2017


XX. Hala produkcyjno-magazynowa przy ulicy Wawelskiej dla firmy PELLAS X - EXALO, 2017


XXI. Hala produkcyjno-magazynowa THULE o powierzchni 13 000m2 przy ulicy Wawelskiej - BIn Białe Błota, 2017


XXII. Rozbudowa GPZ PIŁA KRZEWINA 220kV, 400kV - inwestycja na obszarze 10ha - CONTROL PROCESS, 2017


XXIII. Budowa ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 5km w miejscowości Piła dla firmy ASTA-BUD, 2017


XXIV. Modernizacja zajezdni Autobusowej MZK w Pile, w tym wymiana nawierzchni utwardzonej o łącznej powierzchni ponad 14 500 m2 dla firmy ASTA-BUD, 2017


XXV. Budowa Komendy Policji w Wałczu dla firmy MIRBUD, 2017


XXVI. Budowa hali przemysłowej GABIONNEN na strefie ekonomicznej w Pile dla firmy PIL-BUILDING, 2017


XXVII. Przebudowa ulicy Wawelskiej w Pile o łącznej długości 4 km dla firmy TRAKCJA, 2017-2018


XXVIII. Przebudowa ulicy Walki Młodych i budowa drogi wewnętrznej do strefy przemysłowej w Pile o łącznej długości 2 km dla firmy BUDIMEX, 2017-2018  


XXIX. Rozbudowa Zakładu Wylęgu Drobiu w Śmiłowie dla firmy INVEST-BUD, 2018 


XXX. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowościach: Piła, Krajenka, Okonek, Grabówno, Wyrzysk, Byszki, Kaczory, Ryczywół dla firmy ASTA-BUD, 2018-2019