Nasza firma obsługuje każdą branże przemysłu budowlanego, 

a także wykonuje usługi z szeroko pojętej inżynierii lądowej.


Wyszczególnienie typowych prac geodezyjnych wykonywanych przez firmę:

 1. mapy do celów projektowych,
 2. mapy do celów planowania przestrzennego,
 3. mapy do celów prawnych, 
 4. wznowienie granic i punktów granicznych,
 5. podziały nieruchomości w każdym trybie,
 6. rozgraniczenia nieruchomości,
 7. geodezyjna obsługa inwestycji,
 8. pełnienie nadzoru geodezyjnego na budowie,
 9. wytyczenie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych,
 10. inwentaryzacje powykonawczą obiektów budowlanych,
 11. pomiary objętości mas ziemnych,
 12. pomiary powierzchni i/lub kubatury,
 13. pomiary kontrolne budynków i budowli,
 14. pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich,
 15. pomiary pionowości wszelkich obiektów budowlanych,
 16. pomiary zasiewów,
 17. wektoryzacja map analogowych,
 18. oraz wszelkie inne inne nietypowe prace, przy który można wykorzystać naszą wiedzę, narzędzia i umiejętności.
Jeżeli Państwa inwestycja lub inna praca inżynierska wymaga jakiegokolwiek opracowania geodezyjnego lub wykonania nietypowych pomiarów geodezyjnych gwarantujemy pomoc, opracujemy i wdrożymy technologię według Państwa potrzeb.