Nasza firma obsługuje każdą branże przemysłu budowlanego, 

a także wykonuje usługi z szeroko pojętej inżynierii lądowej.


Wyszczególnienie typowych prac geodezyjnych wykonywanych przez firmę:

 • mapy do celów projektowych - pomiar bezpośredni w formie analogowej (kopia mapy zasadniczej) lub w dowolnej formie cyfrowej 2D i 3D (np. formaty CAD, formaty plików rastrowych, pdf i inne),
 • aktualizacje mapy zasadniczej do różnych celów,
 • mapy do celów planowania przestrzennego i GIS w formie analogowej lub cyfrowej,
 • mapy do celów prawnych, badanie akt i Ksiąg Wieczystych,
 • wznowienie granic i punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia i/lub braku,
 • podziały nieruchomości w każdym trybie,
 • rozgraniczenia nieruchomości - dokonywane w przypadku, gdy brak jest danych geodezyjnych odnośnie przebiegu granic nieruchomości,
 • geodezyjna obsługa inwestycji - polegająca na kompleksowej obsłudze, od etapu projektowania do etapu inwentaryzacji,
 • pełnienie nadzoru geodezyjnego na budowie,
 • wytyczenie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych - budynki, budowle, drogi, sieci i elementów infrastruktury technicznej,
 • inwentaryzacje powykonawczą obiektów,
 • pomiary objętości mas ziemnych,
 • pomiary powierzchni i/lub kubatury hal magazynowych, budynków, mieszkań, biur i innych lokali,
 • pomiary kontrolne budynków i budowli,
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich,
 • pomiary pionowości wszelkich obiektów budowlanych,
 • pomiary zasiewów,
 • wektoryzacja map analogowych do formatu cyfrowego w dowolnej postaci,
 • oraz wszelkie inne inne nietypowe prace, przy który można wykorzystać naszą wiedzę, narzędzia i umiejętności.
Jeżeli Państwa inwestycja lub inna praca inżynierska wymaga jakiegokolwiek opracowania geodezyjnego lub wykonania nietypowych pomiarów geodezyjnych gwarantujemy pomoc, opracujemy i wdrożymy technologię według Państwa potrzeb.

prev next
play